Op 14 maart 2019 organiseert Uitgeverij Mens! in de Reehorst in Ede het Congres: Behandeling van traumagerelateerde dissociatie.

Een van de grootste uitdagingen bij het werken met een complexe dissociatieve stoornis is om een behandeling aan te bieden die stapsgewijs en (relatief) constant is. Chaos, crisis, vermijdingsstrategieën, weerstand, intense overdracht en tegenoverdracht, conflicten tussen dissociatieve delen, comorbide diagnoses en een onveilig-gedesorganiseerde gehechtheidsstijl zijn slechts enkele van de zaken die het lastig maken om de therapie op koers en de therapeutische relatie in evenwicht te houden.