Trainingen

Wij geven praktische, interactieve trainingen waardoor we de kloof overbruggen tussen theorie en praktijk. Doen = Leren!

Overzicht van onze trainingen

Herkennen van psychiatrische ziekte beelden

Deze training is voor medewerkers die vanuit hun werk in aanraking komen met verschillende psychiatrische stoornissen en hier geen passende opleiding voor hebben gevolgd.

In deze training geven we praktische informatie over oorzaken en symptomen van psychiatrische problematiek. We geven tips en handige hand-outs voor de omgang met zorgvragers in de psychiatrie en we doen rollenspelen. Hierdoor geven wij handvatten die je makkelijk in de praktijk kunt brengen. Door de combinatie van theorie en praktijkoefeningen, is het leerrendement van deze training groot.

Omgaan met ‘lastige’ klanten/bezoekers

 

Doel van deze training is de hulpverlener weerbaar te maken door de-escalerend te werk te gaan.

in deze training besteden we aandacht aan de theorie rondom het gedrag van mensen in een situatie die dreigt te escaleren of al geëscaleerd is. Echter, de theorie is vooral ter ondersteuning van het werken met een acteur. Situaties zijn herkenbaar voor deelnemers door inbreng van eigen casuïstiek, juist deze ervaringen uit de eigen praktijk worden behandeld en geoefend.

De-escalerend werken

 

In deze training leer je oplopende spanning tijdig te signaleren. Ook leer je hoe en wanneer je passende interventies kunt doen zodat situaties niet escaleren. Want bewustwording van je eigen houding in combinatie met praktische 'tools', zorgen voor een afname in agressie-incidenten.

In deze training besteden we aandacht aan de theorie rondom vormen van agressie, het herkennen van spanning en/of escalerende situaties en de opbouw hiervan. In de training ligt het accent op jezelf, waarbij besproken wordt op welke manier je je eigen vaardigheden kan inzetten om escalatie bij de ander te voorkomen. Met acteurs ga je de theorie omzetten in praktische oefeningen.

 

Begeleiden van ouderen op een gesloten en of open psychogeriatrische afdeling in een verpleeghuis.

Het werken met ouderen vereist specifieke vaardigheden waarbij je rekening leert houden met de fysieke en mentale weerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep en hun naasten.

In deze training leer je hoe je de veiligheid van de ouderen en die van jouzelf en je collega’s, kunt waarborgen. Daarbij geven we aandacht aan communicatie tussen de betrokken hulpverleners onderling en de direct betrokkenen waarbij het belangrijk is dat ouderen zo min mogelijk stress ervaren.

Onze trainers

Wij zijn Dion en Mohamed
We ontmoetten elkaar als begeleiders op een afdeling in de forensische psychiatrie. Net als veel van onze collega’s (groepsleiders en verpleegkundigen), waren (en zijn) we praktisch ingestelde mensen. De trainingen die we volgden, waren juist theoretisch en sloten daardoor niet aan bij onze vragen. Die kloof tussen theorie en praktijk wilden we overbruggen. Daarom zijn we zelf praktische trainingen gaan geven. De tips uit de trainingen kun je de volgende dag meteen in de praktijk brengen!

Op de werkvloer werkten we regelmatig samen met uitzendkrachten. Dat waren lang niet altijd de professionele, flexibele medewerkers op wie we konden bouwen. Daarom vinden we kwaliteit van onze uitzendkrachten zo belangrijk. Daar investeren we dan ook in; kwaliteit in plaats van kwantiteit. We willen van Kloof niet het grootste bedrijf maken, maar wel het beste blijven.

Dion Jansen

Vanuit het CIOS rolde ik de psychiatrie in waarna ik een opleiding psychiatrisch verpleegkundige heb afgerond. Als verpleegkundige werkte ik op verschillende afdelingen in de forensische en jeugdpsychiatrie en ook op acute opname-afdelingen. Op verschillende plekken trainde ik medewerkers in fysieke weerbaarheid en hielp hen de-escalerend te werken.
Door dewerkervaring van Mohamed en mij, kunnen we goede uitzendkrachten selecteren en passende trainingen geven. Onze ervaring op de werkvloer, kennis van de doelgroep en de nauwe samenwerking met ons personeel, zorgen ervoor dat wij voor elke plek geschikt personeel kunnen bieden en de trainingen kunnen laten aansluiten bij de wensen uit de praktijk.

Mohamed Zemmouri

Na mijn agogische opleiding werkte ik in een huis van bewaring als penitentiair inrichtingswerker. Zeven jaar later werd ik senior groepsbegeleider in een jeugdinrichting van justitie. Daarna werkte ik op diverse plekken in de forensische en chronische psychiatrie. Ondertussen gaf ik steeds vaker trainingen op mijn werk. Dat ik samen met Dion, Kloof ben begonnen, is voor mij een logische stap waar ik nog elke dag veel plezier uit haal.

Training nodig?

Wil je meer informatie of je (medewerkers) aanmelden voor een training,

Neem contact op